Zaujímavosti
EKONOMICKÉ POROVNANIE GRANOFYTU SO SLAMOU
Ak Vás všetky výhody Granofytu nepresvedčili o jeho kvalite
a výnimočnosti, pre ktoré si zaslúži byť vo Vašej stajni, prinášame Vám niečo ďalšie. Zaujíma Vás, ako dopadol Granofyt dopadol v porovnaní so slamou z ekonomického hľadiska? Porovnávali sme ho a tu je výsledok!
                    DAMI Centrum, s.r.o.